Kible za beton različitih kapaciteta, za dostavu betona na najnepristupačnije delove gradilišta.

kible za beton
kible za beton