Ostalo

Metalni distancer (žilet) koristi se pri šalovanju betonskih elemenata za određivanje širine šalovanja žute drvene oplate.

Postoji više dimenzija dužina metalnih distancera (15-70cm).

metalni distaner
metalni distancer
 

Klin za distancere/žilete za žutu oplatu.

klin
klin
 

Kravata za nastavljanje žute oplate prilikom šalovanja.

Postoji više dimenzija dužina kravata.

vezac
vezac
 

Navojne šipke za stezanje oplate i pripadajuće matice.

navojna sipka i matice
navojna sipka i matica